"Een ieder kan nu zijn en haar eigen zelfgenezingskracht, de kracht van het oeroude zelfregenererende systeem, versterken en versnellen."

Richard Gordon

Energetische healing / reading

Alles is energie en heeft een eigen trilling. Zoals elke kleur een eigen trilling heeft, heeft ook elk mens een eigen trilling. Ook jij. Door mij af te stemmen op jouw energie kan ik je een healing geven, jouw energie readen (lezen) en daarvan een healing-/readingkaart maken.

Bij een healing / reading stem ik me af op de energie die ik rond jou waarneem. Aan de hand daarvan stel ik vragen over wat ik zie en behandel ik de plaatsen in het aura-energieveld met lichte aanraking of op afstand.

Ik maak op verzoek met veel liefde een persoonlijke healing- en reading-kaart. Deze krijg je dan mee na de behandeling.


Quantum-Touch / Quantum-Allergy®

Quantum-Touch gaat uit van energie, van trilling. Ben je blij en vrolijk dan heb je een hoge trilling, heb je pijn dan heb je een lage trilling. Quantum-Touch verbindt ademhalings- en lichaamsbewustzijnstechnieken om de trilling van energie in jouw lichaam te verhogen. Deze energie wordt ook wel prana, chi of ki genoemd. Zie ook www.qtouch.nl.

Ik kan kinderen en volwassenen hulp bieden bij:

  • Fysieke en emotionele klachten, bijvoorbeeld blessures, slapeloosheid (of het niet in slaap kunnen vallen), wagenziekte, chronische klachten, vermoeidheid, hoofdpijn, traumatische ervaringen en angsten.
  • Allerlei verschillende allergieën zoals hooikoorts en eczeem.
  • Het loslaten van oude gedragspatronen, waardoor je op een andere manier in het leven gaat staan (transformatieproces).

Wat doe ik?

  • Ik gebruik verschillende ademhalingstechnieken, in combinatie met een lichte aanraking van mijn handen en of vingers.
  • Ik werk op een positieve speelse manier met energie zonder mijn eigen kracht te verliezen.
  • De behandelingen worden gegeven in mijn atelier. Staand of zittend op een stoel.
  • Met behulp van een speciale techniek behandel ik ook op afstand
  • De behandeling duurt bij kinderen tussen de 5 en 15 minuten. Bij volwassenen ongeveer 25 minuten.

Let op: Dit is geen vervanging van de reguliere geneeswijze. Ga bij elke nieuwe klacht naar de huisarts. Ik mag in geen enkel geval een diagnose stellen, omdat ik geen arts ben.


Klachten en geschillen

In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen, Zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen zorgverlener en cliënt geregeld zijn.

Uiterraard probeer ik een klacht eerst zelf met u op te lossen. Komen we er niet samen uit en vinden we geen gezamelijke oplossing? Dan kunt u via NIBIG een klachtenfunctionaris inschakelen "Stichting Zorggeschil" /Quasir. (https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/)

Kan de klachtenfunctionaris ook niet helpen bij een passende oplossing? Dan kan een onpartijdig oordeel gewenst zijn via een Geschilleninstantie. (https://zorggeschil.nl/melding/)

Door mijn registratie bij het NIBIG en via het Solidariteitsfonds Wkkgz als verbinden schakel tussen Quasir ben ik aan gesloten bij de geschilleninstantie "Stichting Zorggeschil". Mijn clienten hebben de beschikking over een profesionele en deskundige geschillencommissie die erkend is door het ministerie van VWS.   José Praat